ARSA SAHİPLERİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;

 

ARSA SAHİPLERİ İLE MÜTEAHHİTLER ARASINDAKİ TÜM HUKUKİ VE TEKNİK KONULARIN

KOORDİNELİBİR ŞEKİLDE DÜZENLENEREK, TARAFLAR ARASINDAKİ GAYRİMENKUL

SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONRASINDAKİ

İNŞAAİ SAFHALARDA MİMARİ, TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA DESTEK VERİLMESİ

KONULARINI KAPSAMAKTADIR.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAFHALARI;

 

Mevcut Binaya ait dairelerin m2 ve arsa paylarının tespit edilmesi.

Kat Paylaşım planının yapılması

Kat paylaşım planının maliklerce onaylanması 

Onaylanan paylaşım planına göre katlara ait etüd projelerinin

yapılması ve maliklerin onayına sunulması.

İstek ve öneriler dikkate alınmak sureti ile gerekli revizelerin yapılması

ve mimarı projenin netleştirilmesi.

Teknik şartnamelerin tespiti ve hazırlanması

Hukuki şartnamelerin tespiti ve hazırlanması

Mimari etüd projelerinin ve şartnamelerin teklif şartname dosyası haline

getirilmesi.

Maliklerce tespit edilecek  olan İstekli Yüklenici Firmalara teklif

şartname dosyalarının dağıtımının yapılması,

İstekli Yüklenici Firmalardan gelen onaylanmış teklif şartnamelerinin kat

maliklerine bilgilerinin  verilmesi ve belirlenecek bir tarihte oylanmak sureti ile

Müteahhit seçiminin yapılması.

Müteahhitle tüm görüşme ve organizasyonların yapılması.

Müteahhitle istenirse ön protokol yapılması.
Müteahhitle Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin  
evraksal anlamda tüm organizasyonunun yapılması  ve imzaların Noter
huzurunda atılması işlemleri.
 Binaya ait iskanının alınmasına kadar olan tüm safhalarda Arsa sahiplerine
teknik ve hukuki desteğin verilmesi.